בריכות בטון

שמש בבריכה

הוספת "מדליה" עם דוגמת שמש בבריכת פסיפס ובשילוב מפל מסך בפינת ישיבה בבריכת בטון עם גלישה סביב