בריכות פיברגלאס

לגונה

בריכה דגם לגונה אורך 4.5X2.7 אורך בעומק 1.2 מ' כולל מדרגות ומדרך רגל סביב