• הופעות גוון חום כהה לאחר

  • הסיבה: התחמצנות ברזל על-ידי אוויר וכלור
  • הטיפול: *העלאת עודף כלור
   *פיזור אבקת עלום על פני המים
   *סגירת הבריכה ל- 12 שעות
   *ניקוי בריכה מחומרי לוואי שנוצרו
   ושקעו עקב הוספת אלום
 • שאלה ראשונה

  • הסיבה: ירידת הגבה מתחת ל-6.5, הגורמת להמצאות מתכות (כגון ברזל) במים.
  • הטיפול: *הוספת כלור עד ריכוז עודף של
   PPM 2.5-3 למשך 12 שעות.
   *ניקוי בריכה מאבקת ברזל ששקעה עקב ביצוע ההכלרה המוגברת.
   *בדיקת צנרת להמצאות קורוזיה.
   * בזמן מילוי בריכה-שמירה על רמת כלור גבוהה.