חשמלחוק החשמל
-
 ראה תקנות מדינת ישראל למתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך. 
 
 
סקיצה- חוק החשמל.


לוח חשמל סכמתי- תוכנית לוח חשמל הכולל בריכה  וכיסוי חשמלי.