פרטים

 
חברת "קבין" מעמידה לרשות המתכננים חתכים ופרטים לסוגים שונים של בריכות.

שירותי התיכנון כלולים במחיר העסקה ומבוצעים ע"י מחלקת תכנון של חברת "קבין".
 


 

 *** הפרט להתרשמות בלבד, לא לביצוע!